Bendra informacija

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau Tarnyba) gerbia visų svetainės lankytojų privatumą, todėl garantuojame, kad šiame tinklalapyje Jūsų pateikta informacija naudojama tik pagal paskirtį ir nėra kaupiama. 

Renkama informacija

Šioje svetainėje nenaudojame slapukų ir nesudarinėjame jokių vartotojų sąrašų, kuriuos galėtumėme perduoti tretiesiems asmenims. Tačiau pildant kontaktų formą, mums būtina žinti jūsų elektroninio pašto adresą ir vardą, kad galėtumėme su jumis susisiekti. Visa Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik elektroninio laiško išsiuntimui atsakingam Tarnybos atstovui ir nebus saugoma.

Duomenų apsauga

Mes stengiamės, kad Jūsų pateikti duomenys būtų saugūs, svetainėje apsaugoti visą informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio ar kitos asmeninės jūsų informacijos. Kiekvienas vartotojas atsakingas už savo asmeninės informacijos slaptumą. 

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.