Naujausi rezultatai pateikti 2023-01-11.
paaiškinimai

Paskutinio vertinimo lyčių lygybės balo struktūra:

Savivaldybės įvertinimų istorija:

Lyčių lygybės padėtis kitų savivaldybių atžvilgiu:

Savivaldybės rezultatai konkrečiose srityse:

I. Savivaldybės valdymas: 7.93 iš 10 balų, 12 vieta tarp 60 savivaldybių.
taip
Savivaldybė yra oficialiai įsipareigojusi siekti lyčių lygybės tikslų strateginiuose planuose / programose.
ne
Savivaldybėje kaupiami duomenys nėra suskirstyti pagal lytį arba apie tai tiksliai nežino atsakingi asmenys.
Savivaldybės surinkto balo valdymo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
II. Valdžia ir sprendimų priėmimas: 5.60 iš 10 balų, 40 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės tarybos narius:
Vyrai 62 %
 
Moterys 38 %
Išrinkta savivaldybių tarybų narių (gauta mandatų):
Vyrai 76 %
 
Moterys 24 %
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės mero postą:
Vyrai 75 %
 
Moterys 25 %
 
Savivaldybės surinkto balo valdžios ir sprendimų priėmimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
III. Išsilavinimas ir švietimas: 9.36 iš 10 balų, 22 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys, turintys aukštajį išsilavinimą:
Vyrai 39 %
 
Moterys 61 %
Vyrai ir moterys, turintys aukštesnyjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 37 %
 
Moterys 63 %
Vyrai ir moterys, turintys vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 51 %
 
Moterys 49 %
Vyrai ir moterys, turintys pagrindinį išsilavinimą:
Vyrai 55 %
 
Moterys 45 %
Vyrai ir moterys, turintys pradinį išsilavinimą:
Vyrai 44 %
 
Moterys 56 %
 
0–3 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 55 %
 
Mergaitės 44 %
3–8 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 100 %
 
Mergaitės 88 %
 
Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus mokiniais:
Berniukai 45 %
 
Mergaitės 46 %
 
Savivaldybės surinkto balo išsilavinimo ir švietimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
IV. Dalyvavimas darbo rinkoje: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
15–64 m. vyrų užimtumo lygis:
Užimti 74 %
 
Neužimti 26 %
15–64 m. moterų užimtumo lygis:
Užimtos 78 %
 
Neužimtos 22 %
 
Registruoti bedarbiai:
Vyrai 46 %
 
Moterys 54 %
 
Savivaldybės surinkto balo dalyvavimo darbo rinkoje srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
V. Ekonominis aktyvumas: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vidutinis vyrų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Vyrų atlyginimas 1203 Eur
 
Vidutinis moterų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Moterų atlyginimas 1227 Eur
 
 
Savivaldybės surinkto balo ekonominio aktyvumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VI. Sveikata ir sveikatos paslaugos: 7.80 iš 10 balų, 5 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Vyrų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
21
 
Moterų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
8
 
 
Vyrų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
143
 
Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
68
 
 
Savivaldybės surinkto balo sveikatos ir sveikatos paslaugų srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VII. Socialinė apsauga ir saugumas: 7.60 iš 10 balų, 2 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Valstybinio socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokos gavėjų skaičius iki vaikui sukaks 1 metai (iki 2017 m. buvo vadinama motinystės / tėvystės pašalpa):
8
 
78
taip
Savivaldybė imasi konkrečių priemonių, skirtų smurto dėl lyties prevencijai.
Vaikų (0-17 metų), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
0
0
Suaugusiųjų (18 metų ir vyresni), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
48
 
209
 
Nepilnamečių (14–17 metų), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
0
0
Suaugusių (18 metų ir vyresni), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
161
 
37
 
Savivaldybės surinkto balo socialinės apsaugos ir saugumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VIII. Kultūra ir sportas: 9.00 iš 10 balų, 7 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrų ir moterų, vadovaujančių kultūros įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 2
 
Moterys 4
 
Vyrų ir moterų, vadovaujančių sporto įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 1
Moterys 0
 
 
Savivaldybės surinkto balo kultūros ir sporto srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu: