Naujausi rezultatai pateikti 2023-01-20.
paaiškinimai

Paskutinio vertinimo lyčių lygybės balo struktūra:

Savivaldybės įvertinimų istorija:

Lyčių lygybės padėtis kitų savivaldybių atžvilgiu:

Savivaldybės rezultatai konkrečiose srityse:

I. Savivaldybės valdymas: 0.00 iš 10 balų, 48 vieta tarp 60 savivaldybių.
ne
Savivaldybė nėra oficialiai įsipareigojusi siekti lyčių lygybės tikslų strateginiuose planuose/programose arba apie tai tiksliai nežino atsakingi asmenys.
ne
Savivaldybėje kaupiami duomenys nėra suskirstyti pagal lytį arba apie tai tiksliai nežino atsakingi asmenys.
Savivaldybės surinkto balo valdymo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
II. Valdžia ir sprendimų priėmimas: 6.50 iš 10 balų, 18 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės tarybos narius:
Vyrai 54 %
 
Moterys 46 %
Išrinkta savivaldybių tarybų narių (gauta mandatų):
Vyrai 76 %
 
Moterys 24 %
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės mero postą:
Vyrai 67 %
 
Moterys 33 %
 
Savivaldybės surinkto balo valdžios ir sprendimų priėmimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
III. Išsilavinimas ir švietimas: 9.52 iš 10 balų, 8 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys, turintys aukštajį išsilavinimą:
Vyrai 36 %
 
Moterys 64 %
Vyrai ir moterys, turintys aukštesnyjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 41 %
 
Moterys 59 %
Vyrai ir moterys, turintys vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 51 %
 
Moterys 49 %
Vyrai ir moterys, turintys pagrindinį išsilavinimą:
Vyrai 55 %
 
Moterys 45 %
Vyrai ir moterys, turintys pradinį išsilavinimą:
Vyrai 45 %
 
Moterys 55 %
 
0–3 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 33 %
 
Mergaitės 33 %
3–8 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 69 %
 
Mergaitės 67 %
 
Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus mokiniais:
Berniukai 17 %
 
Mergaitės 20 %
 
Savivaldybės surinkto balo išsilavinimo ir švietimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
IV. Dalyvavimas darbo rinkoje: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
15–64 m. vyrų užimtumo lygis:
Užimti 68 %
 
Neužimti 32 %
15–64 m. moterų užimtumo lygis:
Užimtos 68 %
 
Neužimtos 32 %
 
Registruoti bedarbiai:
Vyrai 50 %
 
Moterys 50 %
 
Savivaldybės surinkto balo dalyvavimo darbo rinkoje srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
V. Ekonominis aktyvumas: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vidutinis vyrų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Vyrų atlyginimas 1300 Eur
 
Vidutinis moterų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Moterų atlyginimas 1280 Eur
 
 
Savivaldybės surinkto balo ekonominio aktyvumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VI. Sveikata ir sveikatos paslaugos: 7.00 iš 10 balų, 25 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Vyrų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
47
 
Moterų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
25
 
 
Vyrų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
185
 
Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
58
 
 
Savivaldybės surinkto balo sveikatos ir sveikatos paslaugų srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VII. Socialinė apsauga ir saugumas: 5.75 iš 10 balų, 23 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Valstybinio socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokos gavėjų skaičius iki vaikui sukaks 1 metai (iki 2017 m. buvo vadinama motinystės / tėvystės pašalpa):
19
 
164
ne
Savivaldybė nesiima konkrečių priemonių, skirtų smurto dėl lyties prevencijai arba apie tai tiksliai nežino atsakingi asmenys.
Vaikų (0-17 metų), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
412
 
153
Suaugusiųjų (18 metų ir vyresni), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
184
 
415
 
Nepilnamečių (14–17 metų), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
0
131
Suaugusių (18 metų ir vyresni), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
530
 
64
 
Savivaldybės surinkto balo socialinės apsaugos ir saugumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VIII. Kultūra ir sportas: 3.00 iš 10 balų, 56 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrų ir moterų, vadovaujančių kultūros įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 0
Moterys 8
 
Vyrų ir moterų, vadovaujančių sporto įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 2
Moterys 0
 
 
Savivaldybės surinkto balo kultūros ir sporto srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu: