Naujausi rezultatai pateikti 2023-01-10.
paaiškinimai

Paskutinio vertinimo lyčių lygybės balo struktūra:

Savivaldybės įvertinimų istorija:

Lyčių lygybės padėtis kitų savivaldybių atžvilgiu:

Savivaldybės rezultatai konkrečiose srityse:

I. Savivaldybės valdymas: 2.76 iš 10 balų, 40 vieta tarp 60 savivaldybių.
ne
Savivaldybė nėra oficialiai įsipareigojusi siekti lyčių lygybės tikslų strateginiuose planuose/programose arba apie tai tiksliai nežino atsakingi asmenys.
taip
Savivaldybėje kaupiami duomenys suskirstyti pagal lytį.
Savivaldybės surinkto balo valdymo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
II. Valdžia ir sprendimų priėmimas: 6.20 iš 10 balų, 34 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės tarybos narius:
Vyrai 59 %
 
Moterys 42 %
Išrinkta savivaldybių tarybų narių (gauta mandatų):
Vyrai 80 %
 
Moterys 20 %
Vyrai ir moterys kandidatai į savivaldybės mero postą:
Vyrai 67 %
 
Moterys 33 %
 
Savivaldybės surinkto balo valdžios ir sprendimų priėmimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
III. Išsilavinimas ir švietimas: 8.92 iš 10 balų, 41 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrai ir moterys, turintys aukštajį išsilavinimą:
Vyrai 39 %
 
Moterys 61 %
Vyrai ir moterys, turintys aukštesnyjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 38 %
 
Moterys 62 %
Vyrai ir moterys, turintys vidurinį išsilavinimą:
Vyrai 53 %
 
Moterys 47 %
Vyrai ir moterys, turintys pagrindinį išsilavinimą:
Vyrai 53 %
 
Moterys 47 %
Vyrai ir moterys, turintys pradinį išsilavinimą:
Vyrai 48 %
 
Moterys 52 %
 
0–3 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 35 %
 
Mergaitės 35 %
3–8 metų vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais:
Berniukai 64 %
 
Mergaitės 63 %
 
Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus mokiniais:
Berniukai 13 %
 
Mergaitės 27 %
 
Savivaldybės surinkto balo išsilavinimo ir švietimo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
IV. Dalyvavimas darbo rinkoje: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
15–64 m. vyrų užimtumo lygis:
Užimti 75 %
 
Neužimti 25 %
15–64 m. moterų užimtumo lygis:
Užimtos 76 %
 
Neužimtos 24 %
 
Registruoti bedarbiai:
Vyrai 49 %
 
Moterys 51 %
 
Savivaldybės surinkto balo dalyvavimo darbo rinkoje srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
V. Ekonominis aktyvumas: 10.00 iš 10 balų, 1 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vidutinis vyrų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Vyrų atlyginimas 1432 Eur
 
Vidutinis moterų mėnesinis darbo užmokestis bruto, Eur:
Moterų atlyginimas 1467 Eur
 
 
Savivaldybės surinkto balo ekonominio aktyvumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VI. Sveikata ir sveikatos paslaugos: 7.60 iš 10 balų, 22 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Vyrų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
27
 
Moterų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamos lyties gyventojų:
20
 
 
Vyrų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
191
 
Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. gyventojų:
65
 
 
Savivaldybės surinkto balo sveikatos ir sveikatos paslaugų srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VII. Socialinė apsauga ir saugumas: 5.00 iš 10 balų, 45 vieta tarp 60 savivaldybių.
Žymėjimai:
Vyrai (berniukai/vaikinai)
Moterys (mergaitės/merginos)
 
Valstybinio socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokos gavėjų skaičius iki vaikui sukaks 1 metai (iki 2017 m. buvo vadinama motinystės / tėvystės pašalpa):
7
 
127
taip
Savivaldybė imasi konkrečių priemonių, skirtų smurto dėl lyties prevencijai.
Vaikų (0-17 metų), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
0
154
Suaugusiųjų (18 metų ir vyresni), nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje skaičius, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus ir lyties gyventojų:
109
 
468
 
Nepilnamečių (14–17 metų), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
0
0
Suaugusių (18 metų ir vyresni), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikaltimą artimoje aplinkoje, skaičius pagal lytį, tenkantis 100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų:
490
 
59
 
Savivaldybės surinkto balo socialinės apsaugos ir saugumo srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu:
VIII. Kultūra ir sportas: 6.50 iš 10 balų, 32 vieta tarp 60 savivaldybių.
Vyrų ir moterų, vadovaujančių kultūros įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 2
 
Moterys 2
 
Vyrų ir moterų, vadovaujančių sporto įstaigoms savivaldybėje, skaičius:
Vyrai 1
Moterys 0
 
 
Savivaldybės surinkto balo kultūros ir sporto srityje pasiskirstymas kitų savivaldybių atžvilgiu: