Lyties aspekto integravimas - KAS TAI?

Tai procesas, kuriuo siekiama įgyvendinti lyčių lygybę visuose viešosios politikos lygmenyse – tiek nacionalinėje valdžioje, tiek savivaldoje – atsižvelgiant į skirtingus moterų ir vyrų poreikius. Šiam procesui būtina iniciatyva ir politinis palaikymas.

Jis padeda išspręsti nelygybės problemas ir užkirsti kelią bet kurios lyties diskriminacijai.

Lyties aspekto integravimas yra naudingas ekonominiu požiūriu, nes užtikrina tiek moterų, tiek vyrų užimtumą ir leidžia panaudoti jų ekonominį potencialą.

Peržiūrėkite filmuką, kuriame pateikiama lyties aspekto integravimo samprata ir pavyzdžiai.

Lyčių lygybė užtikrinama tik tada, kai yra suvokiami ir įvertinami kasdieniai moterų ir vyrų poreikiai. Vykdydami veiklą šiais lyties aspekto integravimo etapais ir naudodamiesi įrankiais, galėsite išspręsti savo savivaldybėje ir (arba) bendruomenėje egzistuojančias lyčių nelygybės problemas.

Pagrindiniai lyties aspekto integravimo etapai

Sužinokite, nuo ko pradėti

Lyties aspekto integravimo įrankiai

Naudokitės pagalbinėmis priemonėmis

Lyties aspekto integravimo etapai

 • Suvokimas

  Tik žinant, kokias problemas sukelia lyčių nelygybė ir visuomenėje paplitę moterų ir vyrų stereotipai, galima imtis konkrečių žingsnių.

 • Situacijos analizė

  Šis etapas skirtas išsiaiškinti, kaip Jūsų savivaldybėje pasireiškia lyčių nelygybė. Nespėliokite – surinkite statistinius duomenis (apklausos, tyrimai, statistiniai rodikliai) ir juos išanalizuokite.

 • Planavimas

  Lyties aspekto integravimas – ilgalaikis procesas. Pirmiausia išgryninkite savo viziją ir tikslus, pavyzdžiui, dešimties metų laikotarpiui. Tuomet, rengdami strateginius plėtros planus, suformuluokite uždavinius, priemones ir vertinimo kriterijus bei įtraukite juos į strateginius dokumentus.

 • Įgyvendinimas

  Kasmet perkelkite strateginio plėtros plano nuostatas į strateginį veiklos planą, integruokite priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, ir numatykite reikalingą finansavimą.

 • Stebėsena, rezultatų įvertinimas

  Įgyvendinant strateginius dokumentus svarbu stebėti, ar uždaviniai ir tikslai yra pasiekti, ar poveikis yra toks, koks buvo numatytas. Jei ne, galima parinkti efektyvesnes priemones ir taip užtikrinti teigiamus pokyčius lyčių lygybės srityje.

Išsamiau apie lyties aspekto integravimo etapus skaitykite  LEIDINYJE

Lyčių lygybės stebėsena savivaldybėse

Tai įrankis, kuris susumavęs 20-ies rodiklių duomenis 8-iose srityse pamatuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus savivaldybėje. Kiekviena sritis matuojama ir atskirai.

Išbandyti

Elektroniniai mokymai

Pasirinkite mokymo temą ir prisijunkite prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos mokymosi platformos. Išklausę visą mokymo kursą ir atlikę užduotis, gausite sertifikatą.
Mokytis galite savo tempu, tad svarbiausia – pradėti!

Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai

Mokymai skirti savivaldybių darbuotojams, prisidedantiems prie strateginio planavimo savivaldybėse.

Mokytis

Lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimo sritį

Mokymai skirti savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už paslaugų teikimo planavimą ir įgyvendinimą.

Mokytis

Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms

Leidinyje „Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms“ trumpai, aiškiai ir suprantamai išdėstyti žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti, siekiant užtikrinti lyčių lygybę savivaldos lygmeniu. Savivaldybės turėtų atsižvelgti į tai, kad jos yra ne tik viešųjų paslaugų teikėjos, bet ir didieji darbdaviai, tad būtina atkreipti dėmesį ir į darbuotojų interesus.

Skaityti

Interaktyvusis atlasas

Interaktyviajame atlase galima stebėti lyčių lygybės padėtį ir situacijos pokyčius kiekvienoje savivaldybėje skirtingose srityse: demografijos, žinių, ekonomikos (išteklių), sprendimų priėmimo, socialinės gerovės, saugumo ir sveikatos.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Kontaktai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ vadovė Rūta Juodelytė.

(8 5) 205 0637