Kas yra lyties aspekto integravimas?

Tai strategija, kuria siekiama užtikrinti lyčių lygybę visuose viešosios politikos lygmenyse – tiek nacionalinėje valdžioje, tiek savivaldoje – atsižvelgiant į skirtingus moterų ir vyrų poreikius. Lyties aspekto integravimas apima politikos kūrimo, strateginio planavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesus. Ši strategija reikalauja įvertinti, kaip būsimi pokyčiai paveiks moterų ir vyrų gyvenimus. O įvertinus – užtikrinti, kad pokyčiai nepadidins lyčių nelygybės ir bus naudingi vienodai tiek moterims, tiek vyrams. Norint suprasti poveikį moterims ir vyrams reikia išanalizuoti statistinius duomenis pagal lytį bei kitus tapatybės bruožus, pavyzdžiui, lytį ir amžių arba lytį ir negalią. Duomenys pagal lytį leidžia įvertinti lyčių atotrūkį vienu ar kitu klausimu, atskleisti skirtingus moterų ir vyrų poreikius, o vėliau ir stebėti, kaip keičiasi situacija. Išanalizavus statistinius duomenis ir identifikavus problemines sritis sukuriama galimybė planuoti ir įgyvendinti veiklas, prisidėsiančias prie moterų ir vyrų nelygybės mažinimo. Lyties aspekto integravimas turi būti taikomas visose politikos srityse, įskaitant infrastruktūros kūrimą ar gerinimą, aplinkosaugą ir t.t. Tokiu būdu galima spręsti nelygybės problemas ir užkirsti kelią diskriminacijai lyties pagrindu. Lyties aspekto integravimas taip pat yra naudingas ekonominiu požiūriu, nes padeda užtikrinti tiek moterų, tiek vyrų užimtumą ir leidžia panaudoti jų potencialą.

Plačiau skaitykite: https://lygybe.lt/lt/naujienos/lyciu-lygybes-politikos-kryptys-kuria-pasirinkti/1430.

Pažiūrėkite filmuką, kuriame pateikiama lyties aspekto integravimo samprata ir pavyzdžiai.

Scroll to Top