Lyčių lygybės stebėsena savivaldybėse

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su mokslininkių komanda sukūrė Lyčių lygybės žemėlapį, kuris matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus Lietuvos savivaldybėse. Matavimas remiasi statistiniais duomenimis. Iš viso matuojama 20 kokybinių ir kiekybinių rodiklių. Rodikliai apima 8 savivaldybės veiklos sritis:
1) savivaldybės valdymas,
2) valdžia ir sprendimų priėmimas,
3) išsilavinimas ir švietimas,
4) dalyvavimas darbo rinkoje,
5) ekonominis aktyvumas,
6) sveikata ir sveikatos paslaugos,
7) socialinė apsauga ir saugumas,
8) kultūra ir sportas.

Kiekviena savivaldybė vertinama bendru įverčiu 100 balų sistemoje. Konkrečią savivaldybės veiklos sritį galima vertinti ir atskirai 10 balų sistemoje. Vertinimas pagrįstas (šviesoforo) spalvų sistema: žalia spalva reiškia, kad savivaldybės lyčių lygybės rezultatai yra labai geri, o moterų ir vyrų padėties skirtumai neviršija 20 proc., geltona – kad savivaldybės lyčių lygybės rezultatai yra geri, o moterų ir vyrų padėties skirtumai neviršija 50 proc., raudona – kad savivaldybės lyčių lygybės rezultatai yra blogi, o moterų ir vyrų padėties skirtumai siekia iki 80 proc. ir pilka – kad savivaldybė lyčių lygybės srityje netinkamai vykdo veiklas arba išvis nieko nedaro.

Susipažinkite

Lyčių lygybės žemėlapiu siekiama parodyti moterų ir vyrų padėties skirtumus ir sritis, kuriose savivaldybė turėtų labiau pasitempti. Šis lyčių lygybės stebėsenos įrankis gali pagelbėti savivaldybių sprendimų priėmėjoms (-ams) ir darbuotojoms (-ams) suprasti, kaip savivaldybėje pamatyti moterų ir vyrų padėties skirtumus, atpažinti lyčių nelygybės problemų apimtį (spektrą), planuoti veiklas skirtingose srityse siekiant situaciją pakeisti. Lyčių lygybės stebėsenos savivaldybėse įrankis gali būti priemonė savivaldybei pradėti aktyviai ir tikslingai formuoti lyčių lygybės politiką.

Lyčių lygybės žemėlapio kūrėjų komanda:
Prof. dr. Virginija Šidlauskienė (komandos vadovė)
Dr. Rita Toleikienė
Dr. Vita Juknevičienė

Scroll to Top