Elektroniniai mokymai – patogi ir interaktyvi priemonė viešojo sektoriaus atstovėms ir atstovams savo tempu ir sau patogiu laiku susipažinti su lyčių nelygybės reiškiniu ir lyties aspekto integravimo procesu. Sukurti du elektroninių mokymų kursai. Kursas “Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai” skirtas viešojo sektoriaus darbuotojams ir darbuotojoms, atsakingiems (-oms) už strateginių dokumentų rengimą, planuojantiems (-čioms) ir įgyvendinantiems (-čioms) viešojo administravimo funkcijas. Kursas “Lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimą” skirtas viešojo sektoriaus darbuotojams ir darbuotojoms, atsakingiems (-oms) už paslaugų teikimo planavimą ir įgyvendinimą. Elektroninių mokymų tikslas – pagilinti žinias lyčių lygybės klausimais ir įgyti įgūdžių jas taikyti darbe. Elektroniniai mokymai susideda iš penkių atskirų pamokų. Kiekvienoje jų savo žinias pagilinsite skirtingais aspektais, vienaip ar kitaip kasdieniame darbe susijusiais su lyčių lygybe. Naudingos informacijos elektroniniuose mokymuose ras visi, kuriems rūpi lyčių lygybės klausimai. Baigus elektroninius mokymus suteikiamas pažymėjimas.

Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai

Mokymai skirti savivaldybių darbuotojams, prisidedantiems prie strateginio planavimo savivaldybėse.

Lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimo sritį

Mokymai skirti savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už paslaugų teikimo planavimą ir įgyvendinimą.

Scroll to Top