Lyties aspekto integravimas yra procesas, kurį viešojo sektoriaus atstovės ir atstovai turi įtraukti į kasdienines savo veiklas. Šis procesas reikalauja supratimo, žinių, įgūdžių ir resursų (žmogiškųjų, laiko). Siekiant palengvinti lyties aspekto integravimo procesą, padidinti viešojo sektoriaus atstovių ir atstovų supratimą apie patį procesą ir lyčių nelygybę, suteikti reikalingų žinių ir formuoti įgūdžius, parengta keletas pagalbos priemonių: lyčių lygybės vadovas savivaldybėms, lyčių lygybės savivaldybėse statistinis interaktyvusis atlasas ir elektroniniai mokymai apie lyties aspekto integravimą į strateginius dokumentus arba teikiant paslaugas. 

Scroll to Top