Kas yra lyties aspekto integravimas?

Lyties aspekto integravimo strategija – tai lyčių lygybės aspektų įtraukimas į visas politikos sritis, atsižvelgiant į moterų ir vyrų padėtį visose sferose. Planuojant ar įgyvendinant bet kokios srities programą, priimant bet kokį teisės aktą, ši strategija reikalauja įvertinti, kaip būsimi pokyčiai paveiks moterų ir vyrų gyvenimus. O įvertinus – užtikrinti, kad pokyčiai nepadidins lyčių nelygybės ir bus naudingi vienodai tiek moterims, tiek vyrams.

Galima sakyti, kad integravimo strategija vadovaujasi požiūriu, kad nėra nė vienos politikos srities, kuri būtų neutrali lyčių požiūriu. Todėl lyčių lygybės klausimas turi būti sprendžiamas net ir tokiose iš pirmo žvilgsnio tolimose srityse kaip žemės ūkis, transportas ar aplinkos apsauga.

Lyties aspekto integravimo žingsniai

1

Suvokimas

Tik žinant, kokias problemas sukelia lyčių nelygybė ir visuomenėje paplitę moterų ir vyrų stereotipai, galima imtis konkrečių žingsnių.

2

Situacijos analizė

Šis etapas skirtas išsiaiškinti, kaip Jūsų savivaldybėje pasireiškia lyčių nelygybė. Nespėliokite – surinkite statistinius duomenis (apklausos, tyrimai, statistiniai rodikliai) ir juos išanalizuokite.

3

Planavimas

Lyties aspekto integravimas – ilgalaikis procesas. Pirmiausia išgryninkite savo viziją ir tikslus, pavyzdžiui, dešimties metų laikotarpiui. Tuomet, rengdami strateginius plėtros planus, suformuluokite uždavinius, priemones ir vertinimo kriterijus bei įtraukite juos į strateginius dokumentus.

4

Įgyvendinimas

Kasmet perkelkite strateginio plėtros plano nuostatas į strateginį veiklos planą, integruokite priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, ir numatykite reikalingą finansavimą.

5

Stebėsena, rezultatų įvertinimas

Įgyvendinant strateginius dokumentus svarbu stebėti, ar uždaviniai ir tikslai yra pasiekti, ar poveikis yra toks, koks buvo numatytas. Jei ne, galima parinkti efektyvesnes priemones ir taip užtikrinti teigiamus pokyčius lyčių lygybės srityje.

Išsamiau apie lyties aspekto integravimo etapus skaitykite  LEIDINYJE

Scroll to Top