Prakalbus apie smurtą prieš moteris, pasigirsta:

„O kaip vyrai? Nejau jie nepatiria smurto?“

„Kaip galima vykdyti tyrimą ir apklausti tik vieną pusę? Ar čia lygybė?“

Tai – „whataboutizmo“ pavyzdžiai. Verčiant iš anglų kalbos, tai reiškia veiksmus, kai iškeliant konkretų klausimą, oponentas (-ė) nukreipia temą. Trumpiau tariant „O kaip kiti?“ fenomenas. „Whataboutizmas“, kaip socialinis reiškinys, egzistuoja jau labai seniai. Dar Šaltojo karo metais Sovietų sąjunga jį dažnai naudodavo „atremti“ kaltinimams dėl Raudonosios armijos žiaurumų. Įprasta retorika tapdavo tokie argumentai: „O kaip Amerika, kur linčiuojami juodaodžiai?“.

„Whataboutizmas“ pasireiškia ir mūsų kasdienybėje. „Liūdna, kad neišplovei indų , kaip tarėmės.“ – „O kodėl tu prieš savaitę neišplovei grindų?“.

Kodėl šis reiškinys žalingas lyčių lygybei ir kodėl svarbu aptarti konkrečią problemą nenukreipiant kalbos?

Norint iškelti neproporcingumą, nelygybę ar kitą problematiką, svarbu pabrėžti konkrečią temą ar išskirti vieną, mažiau privilegijuotą visuomenės grupę. Tai nereiškia, kad kitos grupės yra mažiau svarbios ar nepatiria sunkumų. Tai tiesiog leidžia įsigilinti, suteikti trūkstamą diskursą, įgarsinti specifines problemas.

Labai ilgą laiką pasaulyje pirmiausia buvo galvojama tik apie vyrus – vystant infrastruktūras, paslaugas, darbo vietas. To pasekmės jaučiamos iki šiandienos, todėl diskusijose apie moterų ir vyrų lyčių lygybę, dažniausiai išskiriamos moterys – grupė, dėl lyties patirianti daugiau seksizmo, priekabiavimo, diskriminacijos, neapykantos kalbos ir smurto, gaunanti mažesnes pajamas, patirianti didesnę skurdo riziką. Dėmesys moterų problematikai sutelkiamas būtent tam, kad būtų galima judėti link lyčių lygybės įgyvendinimo.

„Whataboutizmas“ lyčių lygybės diskursui yra žalingas – nuolatos nukreipiant temą, stengiamasi sumenkinti lyčių nelygybės problematikos svorį ir svarbą, paneigti, kad vienos lyties patiriamos problemos yra didesnės, platesnės. „Whataboutizmas“ nepadeda subalansuoti diskusijos lyčių atžvilgiu. Atvirkščiai – iškeliant nereliatyvius argumentus apie kitą lytį, diskusija dažniausiai uždaroma, nes į dėmesio centrą grąžinama labiau privilegijuota grupė.

Ką daryti susidūrus su „whataboutizmu“ pokalbiuose apie lyčių lygybę?

  • Jei girdi, kad siekiama nukreipti kalbą, tačiau naudojami argumentai nėra neteisingi, grąžink pašnekovą (-ę) prie pagrindinės temos: „Tu teisus, vyrų su negalia patiriamas smurtas taip pat yra svarbi problema, tačiau dabar noriu sugrįžti prie smurto prieš moteris temos“.
  • Jei kontrargumentas yra paremtas melaginga arba netikslia informacija, atsakyk moksliškai pagrįstais ir įrodytais faktais: „Trumpesnę vyrų gyvenimo trukmę rodo mūsų šalies statistika – Valstybinė duomenų agentūra rašo, kad vyrai gyvena net apie 10 metų trumpiau“.
  • Užduok klausimus. Perklausk, kodėl pašnekovui (-ei) iškelta problema atrodo mažiau svarbi arba visai nesvarbi aptarimui. Galbūt jo / jos požiūris dar labiau pagrįs pagrindinės pokalbio temos svarbą ir padės prie jos sugrįžti?
Scroll to Top